Årsmøte 2018

Vi minner om Årsmøtet mandag 12. mars kl 19:00 på Idrettens Hus.

Etter årsmøtet blir det servering og et medlemsmøte.

Foreløpig sakliste årsmøte:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede (kun de som har betalt kontingent og har vært medlem i mer enn én måned har stemmerett)
 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Styrets årsberetning
 5. Klubbens regnskap for 2017
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Budsjett 2018
 9. Organisasjonsplan og strategi for SSK
 10. Valg
  • Leder
  • 3 styremedlemmer og 4 varamedlemmer
  • Eventuelt andre valg i henhold til organisasjonsplan
  • 2 revisorer
  • Representanter for Sandefjord Sykleklubb til ting og møter
  • Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til neste årsmøte

Forslag til saker som ønskes behandlet sendes styret innen 14 dager før møtet.