SSK’s målsetning:
I tillegg til klubbens verdisett, har klubben følgende målsetninger:
1: Drive et klubblag med inntil 6 ryttere, kalt SSK elite.
2: Klubben har ambisjoner om å få laget lengst mulig i NC og rankingritt.
3: Skape en lagånd som løfter enkeltryttere.
4: Stabil rytterstall og forutsigbar ledelse.
5: Nøktern drift.
6: Være ett forbilde for klubbens rekrutter
7: Være en lokal attraktiv samarbeidspartner for næringslivet.
8: Drive på lavest mulig kostnadsnivå.

Syklene blir levert av Sandefjord Sykleklubben sin sponsor, Spinn Sykkelshop Sandefjord.