Klubbens styre:

Leder: Rune Andresen
Tlf. 92 40 89 30
Epost: leder(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Nestleder: Per Kristian Kirkhus
Tlf. 40 22 08 81
Epost: perkristian(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Sekretær: Elisabeth Trevland
Tlf. 91 84 16 46
Epost: etrevlan(alfakrøll)online.no
Økonomi-ansvarlig: Anette Eriksen
Tlf. 92 46 64 44
Epost: kasserer(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Styremedlemmer: Roy Kjønnerød
Tlf. 90 74 35 11
Epost: roykjnrd(alfakrøll)gmail.com
Håkon Arvesen
Tlf. 90 55 72 26
Epost: haakon.arvesen(alfakrøll)online.no
Jørn Undseth
Tlf. 93 40 85 04
Epost: jorn.undseth(alfakrøll)dhl.com

Varamedlemmer:

1.vara: Tone Olafsson
Tlf. 91 17 97 34
Epost: toneolaf(alfakrøll)online.no
2.vara: Amy Edvartsen
Tlf. 40 46 04 45
Epost: amyedva(alfakrøll)yahoo.no
3.vara: Steinar Ytrevik
Tlf. 95 13 99 98
Epost: sytrevik(alfakrøll)me.com
4.vara: Ole Petter Sølvesen
Tlf. 46 76 11 96
Epost: op-soelv(alfakrøll)online.no

Øvrige kontaktpersoner:

Valgkomite: Geir Olafsen (leder)
Catherine Svindland
Jan Erik Svendsen
 Valgkomite vara: Maud Arnesen