Sort

Sort gruppe (SG):

SG er et trenings-fellesskap for syklister som har som ambisjon å sykle på et nivå litt høyere enn vanlige mosjonister. Når det er sagt, har alle behov for rolige langturer, og søndagsturene våre går normalt i et rolig tempo. Kaffestopp underveis er en viktig del av turen.
De rolige langturene på 3 til 5 timer går med gjennomsnitts fart ca 23-32 km/t, alt avhengig av terreng og andre hensyn som rittdeltagelse (før/etter søndagsturen).

Oppstart er normalt i begynnelsen i april.
Nærmere informasjon om hva vi planlegger for 2018 kommer etter hvert.

Følg oss på vår Facebook side: https://www.facebook.com/groups/ssksort