Klubbens styre:

Leder: Tomas Svendsen
Tlf. 97 79 92 26
Epost: leder(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Nestleder: Per Morten Elgesem
Tlf. 90 08 87 52
Epost: permorten(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Styremedlem – økonomi ansvarlig: Thomas Bjanger
Tlf. 92 62 09 57
Epost: kasserer(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Styremedlem – system ansvarlig:

Per Kristian Kirkhus
Tlf. 40 22 08 81
Epost: perkristian(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no

Styremedlem – sportslig ansvarlig: Silje Molnes
Tlf. 99 57 77 59
Epost: silje(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Styremedlem – arrangements ansvarlig: Erik Hedvald Nilsen
Tlf. 92 61 36 37
Epost: erik(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Styremedlem – medlems ansvarlig: Terje Stenberg
Tlf. 41 62 90 16
Epost: medlem(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Styremedlem – sekretæriats ansvarlig: Anna Juszczak
Tlf. 47 17 07 26
Epost: anna(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no

Varamedlemmer:

Varamedlem 1:  Johan Bakken
Tlf. 97 67 56 49
Epost: johan(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Varamedlem 2: Joakim Hovland
Tlf. 95 02 68 99
Epost: joakim(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no

Valgkomite:

Leder: Johannes Christensen
Medlemmer: Chatrine Svindland og Marthe Kirkhus
Vara: Ole H. Anholt

Kontrollutvalg:

Medlemmer: Fred Bjørvik og Fredrik Borg
Vara: Anette Eriksen

SSK Bike Park:

Kontaktperson Håkon Arvesen
Tlf. 90 55 72 26
Epost: haakon.arvesen(alfakrøll)online.no