Klubbens styre:

Leder: Rune Andresen
Tlf. 92 40 89 30
Epost: leder(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Nestleder: Tomas Svendsen
Tlf. 97 79 92 26
Epost: tomas(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Økonomi-ansvarlig: Maud Arnesen
Tlf. 41 43 72 55
Epost: kasserer(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Styremedlem: Per Kristian Kirkhus
Epost: perkristian(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Styremedlem: Johan Bakken
Tlf. 97 67 56 49
Epost: johan_sykkel(alfakrøll)hotmail.com
Styremedlem: Erik Hedvald Nilsen
Tlf. 92 61 36 37
Epost: erik(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Medlemsansvarlig: Roy Kjønnerød
Tlf. 90 74 35 11
Epost: medlem(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Sekretæriatsansvarlig: Kari Bettum
Tlf. 90 03 91 04
Epost: kbettum(alfakrøll)hotmail.com

Varamedlemmer:

Varamedlem 1: Anna Karolina Juszczak
Tlf. 47 17 07 26
Epost: annakarolina(alfakrøll)live.com
Varamedlem 2: Joakim Hovland
Tlf. 95 02 68 99
Epost: joakim(alfakrøll)hovlandkodal.net

Valgkomite:

Leder: Johannes Christensen
Medlemmer: Chatrine Svindland og Marthe Kirkhus
Vara: Ole H. Anholt

Kontrollutvalg:

Medlemmer: Helge Nilsen og Jørgen Løvås
Vara: Anette Eriksen

SSK Bike Park:

Kontaktperson Håkon Arvesen
Tlf. 90 55 72 26
Epost: haakon.arvesen(alfakrøll)online.no