Klubbens styre:

Leder: Rune Andresen
Tlf. 92 40 89 30
Epost: leder(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Nestleder: Per Kristian Kirkhus
Tlf. 40 22 08 81
Epost: perkristian(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Økonomi-ansvarlig: Maud Arnesen
Tlf. 41 43 72 55
Epost: kasserer(alfakrøll)sandefjord-sykleklubb.no
Arrangementsansvarlig: Geir Andreas Olafsen
Tlf. 48 18 45 59
Epost: geir.andreas(alfakrøll)ojmur.no
Sportslig ansvarlig: Anders Lind
Tlf. 90 86 43 52
Epost: anders.lind(alfakrøll)transtech.no
Kontaktperson rekrutter: Tomas Svendsen
Tlf. 97 79 92 26
Epost: tomassvendsen(alfakrøll)hotmail.com
Medlemsansvarlig: Roy Kjønnerød
Tlf. 90 74 35 11
Epost: roykjnrd(alfakrøll)gmail.com
Sekretæriatsansvarlig: Kari Bettum
Tlf. 90 03 91 04
Epost: kbettum(alfakrøll)hotmail.com

Varamedlemmer:

Varamedlem 1: Maria Tho
Tlf. 98 20 73 53
Epost: 2mariatho(alfakrøll)mail.com
Varamedlem 2: Jeanett Sundan Røed
Tlf. 95 83 88 37
Epost: jroed1(alfakrøll)yahoo.no

Valgkomite:

Leder: Geir Olafsen
Medlemmer: Chatrine Svindland og Marthe Kirkhus
Vara: Ole H. Anholt

Kontrollutvalg:

Medlemmer: Helge Nilsen og Jørgen Løvås
Vara: Anette Eriksen

SSK Bike Park:

Kontaktperson Håkon Arvesen
Tlf. 90 55 72 26
Epost: haakon.arvesen(alfakrøll)online.no