Det er nå obligatorisk å ha godkjente kurs for å stå vakt under sykkelritt.
Klubben trenger vakter til å gjennomføre alle våre ritt, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å gjennomføre kursene.

Kort om kursene:
– Nivå 1: Løypevaktkurs (i korte trekk gir kurset vakten rett til å informere andre trafikanter)
– Nivå 2: Stasjonær vaktkurs (har rett til å dirigere trafikken – løypevaktkurs må gjennomføres først)

Under finner dere en veiledning til hvordan melde dere på Løypevaktkurs og Stasjonær Vaktkurs.

Kursene administeres via Idrettens database – Min Idrett (https://minidrett.nif.no).

For klubbens medlemmer:
Alle Sykleklubbens medlemmer har sin egen profil, og kan logge seg på, og melde seg på kursene ihht beskrivelsen under. Se også detaljerte veiledninger under.
Dersom dere har problemer med å logge dere på Min Idrett, ta kontakt med:
– Support på Min Idrett: minidrett@idrettsforbundet.no

For alle som ikke er medlem av klubben:

Har egen profil på Min Idrett:
Logge deg på, og melde deg på det(de) aktuelle kurset (ene) ihht beskrivelsen under.

Har ikke egen bruker på Min Idrett:
Gå inn på https://minidrett.nif.no/ – på toppen av siden trykk på «Ny bruker», og registrer deg ihht anvisningen som kommer opp på skjermen.
Meld deg på det aktuelle kurset ihht anvisningen under.

Se også en mer detaljert veiledning her:
– Løypevaktkurs: https://www.sandefjord-sykleklubb.no/wp-content/uploads/2018/03/Registrering-Minidrett-guide_Løypevakt_22.03.18.pdf
– Stasjonær vaktkurs: https://www.sandefjord-sykleklubb.no/wp-content/uploads/2018/03/Registrering-Minidrett-guide_Stasjonær-vakt_22.03.18.pdf

Dersom dere har problemer med å logge dere på Min Idrett, ta kontakt med:
Support på Min Idrett: minidrett@idrettsforbundet.no

Påmelding kurs:
Når du er logget på Min Idrett (se også detaljert veiledning):
1. Trykk på fane «Påmelding» oppe på høyre side av siden
2. Trykk deretter på fanen «Kurs» i venstre felt
3. Du kan søke opp det aktuelle kurset ved å fylle ut søkefeltet:
    a.) Påmelding Løypevaktkurs: Skriv «løpevaktkurs» – trykk søk. Velg øverste valg (Løypevaktkurs e-læring), og følg instruksjonene.
    b.) Påmelding Stasjonær vaktkurs: Skriv «stasjonær vaktkurs» – trykk søk. Velg øverste valg (Stasjonærvaktkurs e-læring) , og følg instruksjonene.
    c.) Påmelding Stasjonær vaktkurs del 2 (samling): Velg påmelding – trykk på kurs – søk etter kurs – skriv stasjonær vaktkurs – trykk søk. Velg ønsket Stasjonær vaktkurs (viktig å velge riktig sted og tid), og følg instruksjonene.