Hvorfor bli medlem i en sykkelklubb?
Ved å være medlem:
– blir man en sikrere og tryggere syklist ved å sykle sammen med andre.
– oppnår en økt idrettsspesifikk kompetanse
– vil man oppdage mange nye treningsruter og alternativer
– vil man utvider sitt sosiale nettverk / vennekrets

får man dessuten mulighet å tegne helårslisens som gir deg:
– forsikring på alle ritt man deltar i – samt reisen til og fra
– forsikring på all organisert trening
– forsikring på all individuell trening – inklusive sykle til jobben
– gratis tilgang til Idrettens Skadetelefon for konsultasjon ved uhell
– tilgang til raskere, bedre og riktigere skadebehandling gjennom IHS
– raskere retur til sportslig aktivitet

Avtaler:
Info om avtale Strøm-Normann Helse
Interoptik Solberg